Byla cesta byla ušlapaná, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Táto pieseň je súčasťou voľne dostupnej výučbovej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Základné informácie o piesni Byla cesta byla ušlapaná

Autor: Mária Jašurdová
Popis: Moravská koleda

Výučbové nahrávky k piesni Byla cesta byla ušlapaná

Nahrávky boli realizované členmi speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Aky_je_to_svit

Text piesne Byla cesta byla ušlapaná

Byla cesta byla ušlapaná.
Kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.
Postřetla ju tam svatá Alžběta.
Kam ty kráčíš sestřičko má milá?
Kráčím sestro kráčím do kostela
poslouchat mše Nešpora.
Nechoď sestro nechoď do kostela.
Povídajú povídajú, že porodíš Syna.

Text pre sólo v piesni Byla cesta byla ušlapaná

Byla cesta byla ušlapaná.
Byla cesta byla ušlapaná.
Postřetla ju tam svatá Alžběta.
Postřetla ju tam svatá Alžběta.
Kráčím sestro kráčím do kostela.
Kráčím sestro kráčím do kostela.