Bass tutorial for Ešte sa raz obzrieť mám by Ján Cikker

The Ešte sa raz obzrieť mám song learning material for the bass vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for basses (found below), we include the lyrics of the bass group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Bass tutorial for song Ešte sa raz obzrieť mám

The performance is both at a practice tempo (to make it easier to learn voice parts) and in the recommended tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Bass in the foreground

Bass 1
Bass 2

Recording of all voices without basses

All voices without bass 1
All voices without bass 2

All voices together

Choral interpretation of Ešte sa raz obzrieť mám

Bass 1 lyrics and pronunciation of Ešte sa raz obzrieť mám

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Ešte sa raz obzrieť mám,
eʂce sa ras ɔbzrɪeɟ maːm

k tým bystrickým záhradám.
k tim bistritskim zaːɦradaːm

Mám tam jedno potešenia,
maːm tam jednɔ pɔceʂeɲɪɐ

ešte raz naň zavolám.
eʂce raz naɲ zavɔlaːm

k záhradám, zavolám,
g zaːɦradaːm zavɔlaːm

ešte raz naň zavolám.
eʂce raz naɲ zavɔlaːm

Ej, volala, volala,
ej vɔlala vɔlala

ručičku mu dávala,
rutʂitʂku mu daːvala

Ona priamo tam skonala,
ɔna prɪɐmɔ tam skɔnala

ej, keď sa oni rozlúčali,
ej kec sa ɔɲi rɔzluːtʂali

ona skonala.
ɔna skɔnala

Ešte sa ja obzrieť mám,
eʂce sa ja ɔbzrɪeɟ maːm

obzrieť sa mám,
ɔbzrɪec sa maːm

k tým bystrickým záhradám,
k tim bistritskim zaːɦradaːm

k záhradám, k záhradám, k záhradám.
g zaːɦradaːm g zaːɦradaːm g zaːɦradaːm

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.

Bass 2 lyrics and pronunciation of Ešte sa raz obzrieť mám

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Ešte sa raz obzrieť mám,
eʂce sa ras ɔbzrɪeɟ maːm

k záhradám, zavolám,
g zaːɦradaːm zavɔlaːm

Volala, volala, volala.
vɔlala vɔlala vɔlala

Ej, keď sa oni rozlúčali,
ej kec sa ɔɲi rɔzluːtʂali

ona skonala.
ɔna skɔnala

Ešte sa ja obzrieť mám,
eʂce sa ja ɔbzrɪeɟ maːm

k záhradám.
g zaːɦradaːm

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.