Bass tutorial for Aký je to svit by Mária Jašurdová

The Aký je to svit song learning material for the bass vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for basses (found below), we include the lyrics of the bass group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Bass tutorial for song Aký je to svit

The performance is in the prescribed tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Bass in the foreground

Bass 1
Bass 2

Recording of all voices without basses

All voices without bass 1
All voices without bass 2

All voices together

Bass lyrics and pronunciation of Aký je to svit

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Hmm…
ɦmm

Aký je to svit? Čože to má byť?
akiː je tɔ svit tʂɔʐe tɔ maː bic

Čože to má byť?
tʂɔʐe tɔ maː bic

Ej, veru hej, veru hej, veru hej, veru hej
ej veru ɦej veru ɦej veru ɦej veru ɦej

Čo? Ej, veru,
tʂɔ ej veru

Hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme.
ɦɔre sa majme ɦɲec pɔvstaːvajme zɔ zeme

Hore sa, hore sa, hore sa, hore sa zo zeme, veru!
ɦɔre sa ɦɔre sa ɦɔre sa ɦɔre sa zɔ zeme veru

Ej veru, ej veru, ej veru, ej veru,
ej veru ej veru ej veru ej veru

ej veru, ej veru, ej veru, ej veru!
ej veru ej veru ej veru ej veru

Ej, veru! Či sa mi sníva? Či anjel spieva a zve nás?
ej veru tʂi sa mi sɲiːva tʂi aɲjel spɪeva a zve naːs

Ej veru, ej veru, ej veru, ej veru,
ej veru ej veru ej veru ej veru

ej veru, nemeškajme!
ej veru ɲemeʂkajme

Ej veru, ej veru, ej veru, ej veru,
ej veru ej veru ej veru ej veru

ej veru, ej veru,
ej veru ej veru

niečo nového, neslýchaného, pri meste.
ɲɪetʂɔ nɔveːɦɔ ɲesliːxaneːɦɔ pri mesce

Ej veru, ej veru, ej veru, ej veru pri meste.
ej veru ej veru ej veru ej veru pri mesce

Hej! Hej, celý!
ɦej ɦej tseliː

Zrodený z panny ako, ako kvet.
zrɔɟeniː s panni akɔ akɔ kvet

Zrodený ako kvet, ako kvet.
zrɔɟeniː akɔ kvet akɔ kvet

Aký je to…
akiː je tɔ

Boží Syn tu dnes, ako to z nebies hlas tvrdil
bɔʐiː sin tu dnes akɔ tɔ z nebɪez ɦlas tvrɟil

Boží Syn tu dnes, ako to z nebies…
bɔʐiː sin tu dnes akɔ tɔ z nebɪes

Ej veru, hej, veru hej, veru hej, veru hej!
ej veru ɦej veru ɦej veru ɦej veru ɦej

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.