Bas – Povic mila, povic pravdu, Mária Jašurdová (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre basovú hlasovú skupinu pre pieseň Povic mila, povic pravdu je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre bas (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva basová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Povic mila, povic pravdu – Bas

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Bas dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Bas 1
Bas 2

Nahrávka všetkých hlasov bez basu

Všetky hlasy bez basu 1
Všetky hlasy bez basu 2

Všetky hlasy spolu

Text pre bas v piesni Povic mila, povic pravdu

Bas 1:
Povic mila povic pravdu
dze ja ce navečar najdu
taka i taka i taka i taka
taka i taka taka i taka
taka i taka hej hej hej
taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka i
Dunaju Dunaju hej Dunaju Dunaju
jaka u ce žimna voda
na kraju na kraju
jaka žimna voda hej hej
taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka
i taka i taka i taka i taka i
Labor Laborcu Laborcu Laborcu
taka i taka i taka i taka
i taka i taka i na koncu hej
Aňi ňemož vypovedzec
jak s frajirku dobre sezdec
taki taki taki taki
Laborcu Laborcu Laborcu
Laborcu Laborcu Laborcu
Povic mila povic pravdu
dze ja ce navečar najdu
taka i taka i taka i taka
taka i taka taka i taka
taka i taka hej hej hej
jaka u ce žimna voda
na koncu na koncu

Bas 2:
Povic mila povic pravdu
dze ja ce navečar najdu
Dunaju Dunaju taka i taka
i taka i taka taka i taka
taka i taka taka i taka
hej hej hej taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i hej
Dunaju Hej Dunaju
hej Dunaju Dunaju
taki i taki i taki i taki
i taki i taki i hej hej
Dunaju hej takai taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i taka
i taka i taka i Hej
Laborcu Laborcu Laborcu
taka i taka i taka i taka
i taka i taka i
Ej na koncu na koncu ej na koncu
Laborcu na koncu Laborcu koncu hej
ej taka ej taka taki dobre sedzec
ej taka ej taka taki tak
Laborcu Laborcu Laborcu
Laborcu Laborcu
Povic mila povic pravdu
dze ja ce navečar najdu
Dunaju Dunaju taka i taka
i taka i taka taka i taka
taka i taka taka i taka hej hej hej
jaka u ce žimna voda
na koncu koncu

logotechnik