Alt – All things decay and die, Marián Zavarský (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre altovú hlasovú skupinu pre pieseň All things decay and die je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre alt (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva altová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

All things decay and die – Alt

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v pomalšom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Alt dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Alt 1
Alt 2

Nahrávka všetkých hlasov bez altu

Všetky hlasy bez altu 1
Všetky hlasy bez altu 2

Všetky hlasy spolu


Text pre alt v piesni All things decay and die

Text pre alt 1 v piesni All things decay and die:

All things, All things, All things, All things
All things, All things
All things decay with time
the forest sees growth
of her aged trees
That timber tall three stood
of the state like wood, aa
mean sovereign of all plants
sovereign of all, of all plants
I mean the oak
mean sovereign of all plants
without the cleaver’s stroke. aa
I mean sovereign of all plants
I mean sovereign of all plants
I mean the oak
I mean sovereign of all plants,
Droops dies and falls
Droops dies and falls
without the cleaver’s stroke.
All things decay and die.

Text pre alt 2 v piesni All things decay and die:

All things, All things, All things, All things, All things
All things
All things decay with time
the forest sees growth
down-fall of her aged trees
That timber tall three stood
of the state like wood, aa
mean sovereign of all plants, all plants
I mean the oak
mean sovereign of all plants
without the cleaver’s stroke, aa
I mean sovereign of all plants
I mean sovereign of all plants
I mean the oak
mean sovereign of all plants
Droops dies falls
without the cleaver’s oo.
All things decay and die.

Text pre alt sólo v piesni All things decay and die:

All things decay with time
the forest sees the growth
and down-fall of her aged trees,
That timber tall which three-scored lusters stood
the proud dictator of the state like wood
I mean the sovereign of all plants
I mean the oak
Droops dies and falls without the cleaver’s stroke.
All things, All things, All things.

logotechnik