Vedenie zboru

Petra Torkošová (dirigent)

torkosova-petraPetra študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesorky Blanky Juhaňákovej na Katedre skladby a dirigovania. Zbor Technik STU vedie od roku 2013. Pod jej taktovkou zazneli premiéry mladých slovenských autorov, ktoré prinášajú novú úroveň zvukových experimentov a prezentujú prácu so zvukom v priestore. Spolupracovala na medzinárodných projektoch v Luxembursku a Izraeli, kde taktiež dirigovala sériu koncertov. Pod jej taktovkou bolo uvedené aj Nemecké requiem od Johannesa Brahmsa ako vrchol jubilejnej 60. sezóny.

Matúš Uhliarik (asistent)

uhliarik-matusMatúš vyštudoval odbor Teória hudobného umenia na VŠMU v Bratislave. Súbežne študoval na Konzervatóriu v Bratislave neoperný spev u M. Cabana. Skomponoval hudbu do desiatky divadelných predstavení pre divadlá v Bratislave, Nitre a Kremnici.  Niekoľko rokov pôsobil na muzikálovom konzervatóriu ALKANA v Bratislave. V súčasnosti spieva vo swingovom orchestri Fats Jazz Band.

Kristína Gotthardt (organizačná vševedúca)

Kristína pôsobí v zbore Technik STU od roku 2015.

Ján Pallo (manažér zboru)

Ján Pallo pôsobí v zbore Technik STU od roku 2005. Počas rokov 1991-1997 spolupracoval s viacerými skladateľmi a počas svojej detskej speváckej kariéry nahral päť sólových albumov. Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor financie. Zbor manažuje od roku 2008 a zároveň spieva v tenorovej sekcii. Spev študuje u hlasovej pedagogičky Dariny Tóthovej.