Soprán – Svadobná odobierka, Peter Breiner (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Svadobná odobierka je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Svadobná odobierka – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez Sopránu
Všetky hlasy bez sóla

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Svadobná odobierka

Text pre sólo v piesni Svadobná odobierka

Zbohom ostávajte hej, mamičkine prahy,
Čo vás prekráčali moje biele nohy.
Zbohom ostávajte hej, mamičkine kľučky,
Čo vás otvárali moje biele rúčky, moje biele rúčky.
ešte raz do dvora,
vo tri rady stoja.
Nikoho mi nežaľ, oj, len mojej matere,
ktože jej na starosť košieľku operie?
S vami sa otec môj, s vami rozlučujem
za vašu láskavosť, pekne vám ďakujem,
za vašu láskavosť, pekne vám ďakujem.
Zdraví ostávajte, ej zbohom sa majte,
na svoju Haničku zle nespomínajte.

Text pre soprán v piesni Svadobná odobierka

— sa –čka v ko– – klin,
kde si vešiavala svoj zelený venček.
Poďteže sa, ľudia, poďte sa pozerať!
Naša mladá pani ide odpytovať.
Vyšla predo dvere, slzy jej padali,
Na ten tvrdý kameň á.

m, zbohom ostávajte.
Zbohom o, zbohom ostávajte, héj, kľučky,
Pozri sa Hanička, ešte raz do dvora,
ako ti družičky vo tri rady stoja.
Stoja, stoja.
Nikoho mi nežaľ, oj, len mojej matere,
ktože jej na starosť, kto operie?
ktože jej na starosť košieľku operie?

Zdraví ostávajte, zbohom sa majte,
na svoju Haničku zle nespomínajte.
Zle nespomínajte.

logotechnik