Slovenský zbor zaplnil kostol

Milí priatelia, o koncerte Technik STU sa písalo aj v miestnej dánskej tlači. Ako sa naše spevácke výkony páčili publiku sa dočítate v preklade recenzie koncertu vo Valløby.

Slovenský zbor zaplnil kostol

Zbor Technik má kvalitný zvuk a úžasný hudobný výraz. Niektoré skladby z jeho repertoáru na štvrtkovom koncerte v kostole vo Valløby však mohli znieť pre dánske publikum mierne netradične.

vallo1

Na potlesk štedré publikum vo Valløby

Valløby: Predstavení farnosti vo Valløby sa rozhodli využiť príležitosť a jemne zariskovať, keď pozvali neznámych Slovákov, aby predstavili svoju hudbu v čase letných prázdnin a dovoleniek. Nájde sa vôbec nejaké publikum? Ukázalo sa, že nebol dôvod na obavy. Nakoniec mali plné ruky práce so zabezpečením ďalších miest na sedenie pre všetkých návštevníkov, ktorí na tento koncert prišli. Medzi hosťami bola aj zástupkyňa slovenského veľvyslanca v Dánsku a jej personál.

Kým vzrušené publikum očakáva začiatok predstavenia, väčšina zboru čaká vonku pred kostolom. Zrazu sa vpredu ozve vysoký čistý soprán. Po krátkom sóle do kostola vchádzajú ďalší členovia zboru, jeden po druhom, každý spievajúc svoj vlastný part. Mohutný polyfonický zvuk otvára koncert. 

Zlaté a strieborné medaily

Očakávania sú po tomto úvode vysoké – najmä keď zaznie informácia o účasti zboru Technik STU na veľkej zborovej súťaži v Göteborgu, kde zbor získal dve zlaté a jednu striebornú medailu. Publikum v kostole vo Valløby reaguje aplauzom.

 V priebehu nasledujúcich 50 minút zbor predstavil veľmi rôznorodý repertoár s klasickými zborovými dielami, folklórnymi piesňami o ich prekrásnej domovine a modernými avantgardnými dielami, ktoré umožnili v plnej kráse predviesť kvality zboru. Niektoré kúsky repertoáru boli pre dánske uši skutočne netradičné.

V nádherných harmóniách mohli diváci vnímať pôsobivé miešanie hlasov. Zvuk bol krásne celistvý a v kontrolovanom pianissime zbor nestratil nič z výrazovosti zvuku.

vallo2

So zástupkyňou Slovenského veľvyslanectva Vierou Motešickou pred kostolom vo Valloby.

V porovnaní s inými východoeurópskymi zbormi – napr. z Ruska alebo Ukrajiny, kde sú tradíciou silné mužské hlasy – sme mohli v slovenskej zborovej hudbe vnímať intenzívny zvuk ženských hlasov. Kvalitné tenory a basy boli zriedka dominantné, no tvorili oporu pre talentované soprány a alty.

Možno si myslíte, že zbor získal svoje meno Technik STU práve preto, že má dokonale pod kontrolou všetky technické detaily skladieb. Vysvetlenie je však jednoduchšie: meno zboru je odvodené od názvu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorej študenti tvoria základňu zboru.

Ak ste nestihli navštíviť koncert v kostole vo Valløby, máte ešte príležitosť v piatok o 19:30 v kostole v Haslev.

vallo3

Peter Arendt – organista kostola v Haslev, ktorý organizačne zastrešil koncert vo Valløby.