Premiéra: Bodaj by tú koronu čerti vzali

Dňa 9.12.2020 prebehla na našom youtube kanáli premiéru piesne, ktorá dúfame odplaší korona vírus a zároveň poteší vaše oči a uši.
Dovolili sme si použiť dielo majstra skladateľa Eugena Suchoňa a mierne ho prispôsobiť súčasným podmienkam. Nakoľko bolo v októbri až novembri, zakázané nacvičovať v kolektívoch, speváci nahrávali v domácom prostredí svoje party na vopred pripravené video našej dirigentky Petry Torkošovej. Bodaj by tú koronu čerti vzali, aby sme sa všetci spolu postretali, hej!
Príjemné počúvanie