Tenor tutorial for Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka by Ivan Hrušovský

The Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka song learning material for the tenor vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for tenors (found below), we include the lyrics of the tenor group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Tenor tutorial for song Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka

Tutorial recordings are in the slower tempo, recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Tenor in the foreground

Tenor 1
Tenor 2

Recording of all voices without tenors

All voices without tenor 1
All voices without tenor 2

All voices together

Choral interpretation of Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka

Tenor lyrics and pronunciation for Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Ej, hrajteže mi, hrajte,
ɛj ɦrajtɛʒɛ mi ɦrajtɛ

hudačkove moji,
ɦudatʃkɔvɛ mɔji

Ej, hrajteže mi, hrajte,
ɛj ɦrajtɛʒɛ mi ɦrajtɛ

hudačkove moji,
ɦudatʃkɔvɛ mɔji

ved mi nebudete,
vɛd mi nɛbudɛtɛ

ved mi nebudete,
vɛd mi nɛbudɛtɛ

ked pojdem do vojny!
kɛt pɔjdɛm dɔ vɔjni

Ej ani mi nehraju
ɛj ani mi nɛɦraju

ani nebubnuju,
ani nɛbubnuju

Ej ani mi nehraju
ɛj ani mi nɛɦraju

ani nebubnuju,
ani nɛbubnuju

ale mi konička,
alɛ mi kɔnitʃka

ale mi konička,
alɛ mi kɔnitʃka

na vojnu šafuju.
na vɔjnu ʃafuju

Ej, neplačte vy mamko,
ɛj nɛplatʃtɛ vi mamkɔ

za to že som vojak,
za tɔ ʒɛ sɔm vɔjak

Ej, neplačte vy mamko,
ɛj nɛplatʃtɛ vi mamkɔ

za to že som vojak,
za tɔ ʒɛ sɔm vɔjak

ale nad tym plačte,
alɛ nat tim platʃtɛ

ale nad tym plačte,
alɛ nat tim platʃtɛ

chto vas bude chovat.
xtɔ vaz budɛ ɣɔvat

Ej! Jajže, lúčka zelenučka,
ɛj jajʒɛ luːtʃka zɛlɛnutʃka

mam frejara jako bučka,
mam frɛjara jakɔ butʃka

Jajže, lúčka zelenučka,
jajʒɛ luːtʃka zɛlɛnutʃka

mam frejara jako bučka,
mam frɛjara jakɔ butʃka

jako bučka vysokieho,
jakɔ butʃka visɔkjɛɦɔ

jak ružička červenieho.
jak ruʒitʃka tʃɛrvɛɲjɛɦɔ

Keby si me nebuu zviedou,
kɛbi si mɛ nɛbuu zvjɛdɔu

čez te veršky me previedou,
tʃɛs tɛ vɛrʃki mɛ prɛvjɛdɔu

Keby si me nebuu zviedou,
kɛbi si mɛ nɛbuu zvjɛdɔu

čez te veršky me previedou,
tʃɛs tɛ vɛrʃki mɛ prɛvjɛdɔu

bula by som se vydala,
bula bi sɔm se vidala

za švarneho, za šuhaja.
za ʃvarnɛɦɔ za ʃuɦaja

Ale žes me zviedou,
alɛ ʒɛs mɛ zvjɛdɔu

čez te veršky me previedou,
tʃɛs tɛ vɛrʃki mɛ prɛvjɛdɔu

Ale žes me zviedou,
alɛ ʒɛs mɛ zvjɛdɔu

čez te veršky me previedou,
tʃɛs tɛ vɛrʃki mɛ prɛvjɛdɔu

teraz som se nevydala,
tɛras sɔm se nɛvidala

za švarneho za šuhaja.
za ʃvarnɛɦɔ za ʃuɦaja

Jajže lučka zelenučka,
jajʒɛ lutʃka zɛlɛnutʃka

Ej, ej!
ɛj ɛj

ej! hoj!
ɛj ɦɔj

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.