Tenor tutorial for Otče náš by Mikuláš Schneider-Trnavský

The Otče náš song learning material for the tenor vocal group is a part of the freely available online choral library with music from Slovak composers. It was created with the support of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia).

In addition to the tutorial recordings for tenors (found below), we include the lyrics of the tenor group with their pronunciation. These can be found in the bottom part of the page.

Tenor tutorial for song Otče náš

The performance is at a practice tempo (to make it easier to learn the voice part), recorded by members of the Technik STU Choir. If you are interested in singing with the Technik STU choir, consider joining us.

Tenor in the foreground

Recording of all voices without tenors

All voices together

Choral interpretation of Otče náš

Tenor lyrics and pronunciation of Otče náš

Original text transcribed using the International Phonetic Alphabet.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
ɔttʂe naːʂ ktɔriː si na ɲebesɪɐx

meno Tvoje,
menɔ tvɔje

Príď kráľovstvo Tvoje,
priːc kraːʎɔwstvɔ tvɔje

Buď vôľa, vôľa Tvoja
buɟ vʊɔʎa vʊɔʎa tvɔja

Ako v nebi, tak aj na zemi
akɔ v ɲebi tag aj na zemi

naše viny
naʂe vini

Ako i my odpúšťame vinníkom našim
akɔ i mi ɔtpuːʂcame viɲɲiːkɔm naʂim

Ako i my odpúšťame vinníkom, vinníkom svojim
akɔ i mi ɔtpuːʂcame viɲɲiːkɔm viɲɲiːkɔm svɔjim

A neuvoď nás, neuvoď nás do pokušenia,
a ɲeuvɔɟ naːs ɲeuvɔɟ naːs dɔ pɔkuʂeɲɪɐ

Do pokušenia nás, do pokušenia
dɔ pɔkuʂeɲɪɐ naːs dɔ pɔkuʂeɲɪɐ

Neuvoď do pokušenia
ɲeuvɔɟ dɔ pɔkuʂeɲɪɐ

Ale zbav nás, ale zbav nás,
ale zbaw naːs, ale zbaw naːs

Ale zbav nás
ale zbaw naːs

Amen, amen, amen, amen
amen amen amen amen

Further help, notes on pronunciation and English approximations of the sounds can be found in this Wikipedia article.