Tenor: Aká si mi krásna, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre tenorovú hlasovú skupinu pre pieseň Aká si mi krásna je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre tenor (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva tenorová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Aká si mi krásna – Tenor

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v predpísanom tempe.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Tenor dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Nahrávka všetkých hlasov bez tenoru

Všetky hlasy spolu

Zborová interpretácia piesne Aká si mi krásna

 

Text pre tenor v piesni Aká si mi krásna

Aká si mi krásna,
aká si mi krásna,
ty rodná zem moja.

Krásne i tie hory,
Krásne i tie hory,
kol teba čo stoja, stoja.

/: Krásne je i nebo
nad tými horami.

Žehnám ťa, vítam ťa
vďačnými slzami,
žehnám ťa, vítam ťa
vďačnými slzami. :l

logotechnik