Záznam zo svetovej premiéry diela Ľuboša Bernátha

Spevácky zbor Technik STU predstavil divákom už viacero skladieb slovenských autorov. Patrí medzi ne aj Brevi oratione pro defunctis od Ľuboša Bernátha.

„Päť krátkych modlitieb pre zosnulých je kompozícia, ktorú som dokončil v lete roku 2017,“ hovorí o diele Ľuboš Bernáth. Skladba bola pôvodne koncipovaná pre veľký miešaný zbor a orchester. Autor na požiadanie zboru Technik STU pripravil úpravu pre miešaný zbor so sprievodom sláčikového kvarteta a organu.

„Touto úpravou sa vynorila akási nová sémantická kvalita diela, ktorá v sebe nesie novú polohu intimity,“ dodáva autor. Bernáth už ako mladý skomponoval Reqviem, ale ako hovorí dnes už pristupuje k téme s väčším rešpektom. Zo zádušnej omše vybral časti, ktoré mu boli najbližšie. V celom diele sa tak prelínajú meditatívne plochy, prinášajúce akýsi dotyk božského, s plochami rytmicky vypätejšími, charakterizujúce to svetské a pozemské prežívanie v človeku.

Ľuboš Bernáth

Narodil sa 8. novembra 1977 v Nových Zámkoch. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Stanislava Hochela a neskôr na VŠMU v Bratislave v odbore skladba v triede  Jevgenija Iršaia a svoje štúdia zavŕšil v roku 2009 ako doktorand na katedre teórie hudobného umenia VŠMU.

Skladateľ Ľuboš Bernáth

Skladateľ Ľuboš Bernáth

Od roku 2008 pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti  zároveň vyučuje na katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave.

Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a. i.

Od roku 2010 aktívne spolupracuje s libretistom a operným režisérom Tomášom Surým, s ktorým vytvorili nasledovné tituly, opera Margita a Besná, oratórium Svätý Martin, balet Berona, vianočná kantáta – Pole pastierov, piesňové cykly Prebúdzanky, Vyznania, Byla láska, Dievča a les, koncertné arietty Seba som stretla, Ostrov zázračného života a m. i.

V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant.

Od roku 2013 sa stal dvorným skladateľom komorného zoskupenia Ad libitum z Budapešti a zároveň začal pôsobiť vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov. V tomto istom roku získal Cenu Jána Levoslava Bellu za kompozíciu – duchovná kantáta Ó Mitissima Virgo Mária!!!

Od roku 2015 pôsobí v Rade pre vedu, vzdelanie a kultúru v rámci KBS Slovenska.

Od roku 2016 pôsobí ako člen Dozornej rady a člen Zhromaždenia delegátov v SOZA so sídlom v Bratislave.

Významné kompozičné úspechy a premiéry:

 • 2019: Uvedenie opery Margita a besná v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave
 • 2016: Uvedenie oratória Svätý Martin – Dóm Sv. Martina v Bratislave
 • 2016: Uvedenie kantáty Ad fontes v poľskom meste Žory
 • 2015: Uvedenie Tretej knihy žalmov na festivale Žilina Voce Magna
 • 2013: Autor zvučky pre Cyrilo-metodský rok
 • 2013: Cena Jána Levoslava Bellu
 • 2009: Doktorandský projekt Ars nova a súčasnosť v Slovenskom rozhlase
 • 2008: Uvedenie skladby O Jesu mea vitana celosvetovom festivale v Moskve
 • 2007: Premiéra skladby Achnatonov senpre flautu akordeón a klavír na festivale súčasnej hudby v Portugalsku
 • 2006: Premiéra Sláčikového kvarteta č.1na festivale Orfeus
 • 2005: Premiéra skladby Glóriapre sólo soprán, sólo alt, detský zbor, harfu, klavír a sláčiky v Primaciálnom paláci v Bratislave
 • 2004: Premiéra skladby Sila pravdypre sólo bas, miešaný zbor, klavír a sláčikový orchester, venované mestu Nitra pod taktovkou Doc. Eleny Šarajovej v Divadle Andreja Bagara v Nitre
 • 2004: Čestné uznanie na študentskom festivale Orfeus za skladbu Divertimento Piate evanjeliumpre hoboj a sláčikové kvarteto
 • 2003: Tretie miesto na letných kompozičných kurzoch v rakúskom Raichenau v triede prof. Jána Jiráska a prof. Gyulu Feketeho za skladbu The Song for Gabrielapre flautu, violu a vibrafón
 • 2001: Premiéra Omše Sancta Mysteriumpre sólo soprán, detský zbor, ženský zbor a sláčikový orchester v kostole Klarisky v Bratislave pod taktovkou Gabriely Bernáthovej
 • 2001: Uvedenie Sonáty č.1 pre husle a klavírv New Yorku na „Týždni slovenskej hudby“, husle Jana Illéšová, klavír Ladislav Fančovič