Soprán – Husičky, Eugen Suchoň (výučbová nahrávka)

Výučbový materiál pre sopránovú hlasovú skupinu pre pieseň Husičky je súčasťou voľne dostupnej online knižnice pre spevácke zbory. Jej vytvorenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okrem výučbových nahrávok pre soprán (umiestnených nižšie) je k dispozícii aj text, ktorý v skladbe spieva sopránová hlasová skupina. Text nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Husičky – Soprán

Nahrávku realizovali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU v cvičnom tempe, aby bolo naštudovanie skladby jednoduchšie.

Ak by ste mali záujem spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.

Soprán dynamicky zvýraznený oproti ostatným hlasom

Soprán 1
Soprán 2

Nahrávka všetkých hlasov bez sopránu

Všetky hlasy bez sopránu 1
Všetky hlasy bez sopránu 2

Všetky hlasy spolu

Text pre soprán v piesni Husičky

Text pre soprán 1 v piesni Husičky:

Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga.

Osem bolo tých našich husí!
Osem bolo tých našich husí!
Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,
ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga.
Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,
pasú sa po háji.

Osem bolo tých našich husí!
Pásava ich pastierik bosý.
Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,
ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga.
Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,
pasú sa po háji.

Osem bolo tých našich husí, husí!

Text pre soprán 2 v piesni Husičky:

Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,
ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga.

Osem bolo tých našich husí!

logotechnik