Radostné májové Magnificat

Tohtoročný večer tretej májove soboty bude radostným momentom. Koncert v blumentálskom kostole prinesie radostné Magnificat z pera najznámejšieho žijúceho autora zborovej hudby z Veľkej Británie Johna Ruttera, ktorý zaujme širokú verejnosť. Netradičné striedanie harmónie, strhujúce rytmy a zároveň hlboká lyrika, to všetko vzbuzuje aj u bežného poslucháča veľký záujem.

„Netradičné stvárnenie témy Magnificat podporené orchestrom s bicími nástrojmi len tak často nevidíme na pôde klasickej tvorby,“ povedala Petra Torkošová dirigentka Speváckeho zboru Technik STU. „Prirovnala by som toto dielo napríklad k filmovej hudbe Hansa Zimmera – Pearl Harbor.“

V koncerte sa predstavia sopranistka Katarína Krčmárová, Orchester The Ladies Ensemble a hostia, Spevácky zbor Technik STU so zbormajsterkou Petrou Torkošovou. Dirigentskej taktovky sa ujme Marián Lejava.

Predstavenie sa uskutoční v sobotu 19. 5. 2018 o 20.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave. Vstupné je 7 eur (voľné sedenie a státie) a lístky sú dostupné na ticketportal.sk.

Na začiatku koncertu zaznejú skladby v podaní sólistov: Michaela Červenáková, Paula Ovádková a Marek Bednárik

Podujatie sa uskutočnuje aj vďaka Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a podpore z grantového programu mesta Bratislavy Ars Bratislavensis.

plagat