Pozvánka na koncert Ozveny

Kedysi povinný repertoár, dnes už takmer rarita. Suchoňove cykly Ozveny, O horách, či poému Povej, vetrík! dnes už takmer na pódiách takmer nepočuť a keď, tak len po kúskoch. Úpravy ľudových piesní od Cikkera a Hrušovského sa tiež spievajú už len ako prídavky. Príďte si vypočuť úplne nový program Techniku, zložený z najkrajších a najobľúbenejších a cappella skladieb a cyklov úprav ľudových piesní. Koncert „Ozveny“ bude 28. mája 2016 o 17:00Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup na koncert je voľný. Koncert organizujeme aj vďaka Grantovému programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars BRATISLAVENSIS a grantu z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Tešíme sa na Vás!

ozveny plagat_new