Koncert vo veľkom štýle

Nie je ťažké niečo založiť, ale ak projekt prežije svojho zakladateľa, stáva sa výnimočným. Slovenským rozhlasom sa prvú februárovú sobotu prevalila zborová tsunami, ktorá potvrdila, že výraz „technikár“ v sebe ukrýva čarovnú energiu. Na javisku sa z príležitosti osláv jubilejnej 60. sezóny stretlo vyše 120 účinkujúcich, nakoľko sme medzi seba pozvali aj tých, ktorí sa hlásia ku koreňom v Techniku alebo úzko súvisia so Slovenskou technickou univerzitou (STU) zo zborov Cantus, Technik Akademik a Tempus. Spolu s nimi prišli aj dirigenti Zuzana Buchová Holičková, Juraj Chlpík, Juraj Jartim, Pavol Procházka a Petra Torkošová.

3

Ako za všetkých hovorí zbormajsterka Techniku Petra Torkošová: „Keď na javisku zrazu dirigujete tak rôznorodú masu ľudí od dvadsať do osemdesiat rokov uvedomíte si, že vďaka STU sa darí spájať ľudí, ktorí nie len do akademického prostredia prinášajú špeciálnu iskru. Tá nezhasína tým, že niekto z nášho Techniku odíde – šíri sa ďalej.“

2

Každý zbor sa na koncerte predstavil samostatne stručnou ukážkou svojho repertoáru. Neodolateľne sme spoločne všetci zaspievali viacero tradičných zborových skladieb. Zaujímavým spestrením programu bola módna prehliadka koncertných šiat používaných počas vybraných období Techniku, ktorá vyvolala živé spomienky a búrlivú diskusiu v obecenstve, nakoľko roky boli trošku poprehadzované.

1

Kopec bývalých členov sedelo aj v hľadisku. Keď galavečer končil našou hymnou Od Hriňovej, postavila sa takmer celá sála, ľavou rukou od srdca odvážne zdravila celý svet a spievala tak, že ľudia ktorí boli na koncerte ako diváci, si svoje kultúrne zážitky budú zoraďovať v letopočte pred Hriňovou a po Hriňovej.

4

Hymna naladila všetkých k veselým oslavám pri čaši vína a bohatom pohostení v sprievode muziky folklórneho súboru Technik. Tešíme sa na ďalšie roky a prekvapenia, ktoré pripravujeme. Vrcholom tejto sezóny bude veľkolepé Nemecké requiem, ktoré je dôkazom, že náš zbor zvládne aj najväčie diela a dokáže pritiahnuť sólistov ako Peter Mikuláš, či Andrea Vizvári. Verím, že sa s väčšinou z vás uvidíme najneskôr 3. júna vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Lístky už čoskoro.

Ďakujeme za tento nezabudnuteľný zážitok všetkým gratulantom a zároveň tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a stále pričiňujú o to, že zbor Technik STU môže odovzdávať radosť a lásku k zborovému umeniu ďalej po celé generácie.

Technik_Koncert_zborovej_tradicie