Koledy z Betlehema

Pozrite sa s nami na sväté miesta po Svätej zemi, kde už navždy budú znieť aj naše hlasy.

Búvaj dieťa krásne v jaskyni narodenia, kde sa podľa tradície narodil Ježiš Kristus.

Koleda Dobrý pastier s anglickým textom, ktorý nám poslali americkí Slováci, zaznela na mieste Pole pastierov.

Vstávajte pastieri opäť v jaskyni, kde sa pastierom zjavili anjeli, aby oznámili, že sa narodil malý Ježiško.

Ave Maria od slovenského skladateľa Mariána Vargu na hore Karmel.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia a tiež Slovenskej technickej univerzite za podporu pri tomto projekte…